Οδηγός Χρήσης

Παρέχεται ένας σύντομος οδηγός χρήσης, που καλύπτει:

  1. την εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω της επιλογής Εγγραφή στην Υπηρεσία

  2. την καταχώρηση ενός νέου αιτήματος